PripomienkyRadi uvítame akékoľvek pripomienky, či nové nápady a myšlienky, ako vylepšiť tieto stránky.
Neváhajte nás kontaktovať na pivarciova@tuzvo.sk
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: