Workshopy a Prezentačné akcieakcie

v mesiacoch september 2017 - december 2017 opäť ponúkame
akcie pre deti a mládež pre základné a stredné školy: ponuka.pdf

Workshopy pre prácu s robotmi LEGO Mindstorms Education workshopy.pdf

Návrh, konštrukcia, programovanie alebo ovládanie robota mobilom, súťaž.
Akcia, kde si účastníci vyskúšajú prácu so senzormi, motormi, mikroprocesormi pri konštrukcii a riadení vlastného robota.
Počet účastníkov: 20
Vhodné pre žiakov I. stupňa základných škôl, pre žiakov II. stupňa základných škôl, pre študentov stredných škôl, v prípade záujmu pre skupinky rodičov s deťmi alebo starých rodičov s vnúčatami.
Trvanie akcie: 1 deň (ovládanie robota mobilom) alebo 2 dni (programovanie robota).

Prezentačné akcie s ukážkami LEGO robotov a hotových projektov akcie.pdf

• 3D holografické obrázky a 4D obrázky
• 3D okuliare
• Inerciálny navigačný systém - akcelerometer, gyroskop (pre stredné školy)
• Virtuálna realita (pre stredné školy)
• Súťaže, zábava:
   – Poskladaj Rubikovu kocku (súťaž s robotom)
   – Zdolaj slalomovú dráhu s robotom
   – Naprogramuj priemyselný počítač (pre stredné školy)
   – Vymaľuj a poskladaj si svojho papierového robota (pre 1. stupeň ZŠ)
Počet účastníkov: 20
Trvanie akcie: 1 hodinu


„Robohraním“ chceme rozšíriť spoluprácu FEVT so základnými a strednými školami, umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia.

Veríme, že naše akcie mladých ľudí zaujmú a že sa stretneme na niektorých plánovaných akciách.


Plánované akcie

v rámci riešenia projektu KEGA MŠ SR 003TU Z-4/2016
s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia: Rozvíjať technik(o)u

Akcie, ktoré prebehli

v rámci riešenia projektu KEGA MŠ SR 003TU Z-4/2016
s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia: Rozvíjať technik(o)u
Deň otvorených dverí FEVT
7.2.2018
Škultéty Emil
Informácia o akcii
Fotky
Kam na vysokú 2018, Prešov
7.2.2018
Griglak Michal
Informácia o akcii
Fotky
Kam na vysokú 2018, Banská Bystrica
6.2.2018
Griglak Michal
Informácia o akcii
Fotky
RoboHranie 2018: súťažná prehliadka robotov pre základné školy
6.2.2018 - 14 tímov (37 súťažiacich)
Odborný garant súťaže: Pivarčiová Elena
Organizačný výbor: Hrčková Mária, Koleda Pavol, Koleda Peter, Csongrády Tibor, Kvočka Stanislav, Mazáň Andrej, Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika, Mikušová Lucia, Qazizada Emal, Sliacka Tatiana
Informácia o akcii
Fotky
Kam na vysokú 2018, Žilina
1.2.2018
Škultéty Emil
Informácia o akcii
Fotky
RoboHranie 2018: súťaž robotov pre stredoškolákov a vysokoškolákov TUZVO
30.1.2018 - 8 tímov (19 súťažiacich)
Odborný garant súťaže: Pivarčiová Elena
Organizačný výbor: Hrčková Mária, Koleda Pavol, Koleda Peter, Csongrády Tibor, Kvočka Stanislav, Mazáň Andrej, Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika, Qazizada Emal, Sliacka Tatiana
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 3. Základnú školu Zvolen
22.12.2017 8:00-12:00 (Mgr. Kurčíková) - Počet: 10+1
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 3. Základnú školu Zvolen
20.12.2017 8:00-12:00 (Mgr. Rovňanová, Mgr. Štefániková) - Počet: 20+2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Pomocníci: Patrik Sopko a Marián Klimo
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre Súkromnú strednú odbornú školu technickú,
Žiar nad Hronom

19.12.2017 8:00-13:00 (Ing. Kavacký, Mgr. Gaal) - Počet: 19+2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 7. Základnú školu Zvolen
18.12.2017 8:30-12:00 (Mgr. Michalicová) - Počet: 19+1
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Pomocníci: Martin Valach a Vladimír Mancel
Informácia o akcii
Fotky
Technický talent - Technická akadémia Zvolen
13.12.2017
Pivarčiová Elena, Qazizada Emal, Uhrínová Kristína, Škarčák Filip
Informácia o akcii
Fotky
Deň otvorených dverí Technickej akadémie Zvolen
7.12.2017
Pivarčiová Elena, Škultéty Emil, Qazizada Emal, Lukáč Martin
Informácia o akcii
Fotky
Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, Košice 2017
29.-30.11.2017
Škultéty Emil
Informácia o akcii
Fotky
Programovanie robotov - súťaž
27.11.2017
Pivarčiová Elena

Fotky
GIS Day
14.11.2017
Pivarčiová Elena, Hrčková Mária, Koleda Pavol, Škultéty Emil
Informácia o akcii
Fotky
Týždeň vedy a techniky
Prezentácia robotických stavebníc Lego Mindstorms Education

6.11.2017 SLDK
6.11.2017 10:40-11:10 (5. ZŠ, Slováková, Mužíková) - Počet: 22+2
6.11.2017 11:10-11:40 (7. ZŠ, p. uč. Poliaková) - Počet: 20+1
6.11.2017 11:10-11:40 (7. ZŠ, p. uč. Michalicová) - Počet: 14+1
6.11.2017 11:40-12:10 (5. ZŠ, p. uč. Mahdalová) - Počet: 21+1
6.11.2017 11:40-12:10 (3. ZŠ, Mgr. Hudík) - Počet: 12+1
6.11.2017 12:10-12:40 (5. ZŠ, p. uč. Marková) - Počet: 23+1
6.11.2017 12:40-13:10 (5. ZŠ, p. uč. Harachová) - Počet: 17+1
6.11.2017 (3. ZŠ, Mgr. Rovňanová) - Počet: 10+1
6.11.2017 (3. ZŠ, p. uč. Štefániková) - Počet: 11+1
6.11.2017 (1. ZŠ, p. uč. Lukačková) - Počet: 13+1
Pivarčiová Elena, Koleda Pavol, Škultéty Emil, Qazizada Emal
+ študenti FEVT
Informácia o akcii
Fotky
Prezentácia fakulty vo Zvolene: Gymnázium Zvolen
13.10.2017
Škultéty Emil
Akadémia & VAPAC Bratislava
10.-12.10.2017
Koleda Pavol
Informácia o akcii
Fotky
Deň techniky, Žiar nad Hronom
4.10.2017
Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika

Fotky
Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS, Nitra 2017
27.-28.9.2017
Koleda Pavol
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre Centrum voľného času Nová Baňa
12.7.2017 9:00-12:00 - Počet: 22 + 2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Fotky
RoboHranie: zábava a súťaže s robotmi
Prezentačná akcia pre 3. Základnú školu Zvolen

29.5.2017 14:00-15:00 (Mgr. Hanáková)
- Počet účastníkov: 54 + 3
Pivarčiová Elena, Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika

Fotky
Medzinárodný strojársky veľtrh - Nitra
23.-26.5.2017
Koleda Pavol, Ozsvaldová Michaela, Omastová Michaela, Vargová Monika

Fotky
RoboHranie: zábava a súťaže s robotmi
Prezentačná akcia pre 3. Základnú školu Zvolen

12.5.2017 13:15-15:15 (Mgr. Hanáková, Ing. Beláková)
- Počet účastníkov: 68 + 4
Pivarčiová Elena, Ozsvaldová Michaela, Omastová Michaela

Fotky
Kreatívna univerzita: Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen
27.4.2017
Ing. Mária Krajčovičová, PhD., Ing. Emil Škultéty

Fotky
Univerzitné dni
11.4.2016
Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika, Omastová Michaela

Fotky
Prezentácia fakulty v Banskej Bystrici: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
3.4.2017
Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika

Fotky
Workshop pre Základnú školu Vígľaš
31.3.2017 9:00-12:00 (p. uč. Šimková, Vidiečanová) - Počet: 23 + 2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre Základnú školu Vígľaš
28.3.2017 9:00-12:00 (uč. Gondová, as. Záchenská) - Počet: 17 + 2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 1. Základnú školu Zvolen
24.3.2017 10:00-13:30 (p. uč. Segedyová) - Počet účastníkov: 19 + 1
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 5. Základnú školu Zvolen
21.3.2017 9:00-12:30 (p. uč. Vereczyová) - Počet účastníkov: 25 + 2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 5. Základnú školu Zvolen
17.3.2017 8:30-13:00 (p. uč. Sedliačiková) - Počet: 26 + 1
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Prezentácia fakulty v Krupine: Gymnázium Andreja Sládkoviča + Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina
17.3.2017
Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika
Workshop pre 5. Základnú školu Zvolen
14.3.2017 9:00-12:30 (uč. Sedliaková, Kanalošová) - Počet: 18 + 2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 5. Základnú školu Zvolen
10.3.2017 9:00-12:30 (p. uč. Výbošťoková) - Počet: 24 + 1
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
RoboHranie: zábava a súťaže s robotmi
Prezentačná akcia pre 5. Základnú školu Zvolen

9.3.2017 12:00-13:00 (p. uč. Kanalošová) - Počet účastníkov: 17 + 2
9.3.2017 13:00-14:00 (p. uč. Sedliačiková) - Počet: 23 + 2
9.3.2017 14:00-15:00 (p. uč. Mužiková) - Počet účastníkov: 16 + 1
Pivarčiová Elena, Hrčková Mária, Krajčovičová Mária, Koleda Pavol, Škultéty Emil,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika, Omastová Michaela

Fotky
Workshop pre 5. Základnú školu Zvolen
7.3.2017 9:00-12:30 (p. uč. Vraštiaková) - Počet účastníkov: 22 + 1
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 5. Základnú školu Zvolen
24.2.2017 9:00-13:30 (p. uč. Šeucovičová, vych. Harachová) - Počet účastníkov: 22 + 2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
RoboHranie: zábava a súťaže s robotmi
Prezentačná akcia pre 5. Základnú školu Zvolen

23.2.2017 13:00-14:00 (vych. Harachová) - Počet účastníkov: 22 + 1
23.2.2017 14:00-15:00 (vych. Marková) - Počet účastníkov: 14 + 1
Pivarčiová Elena, Hrčková Mária, Koleda Pavol, Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika, Qazizada Emal,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika, Omastová Michaela

Fotky
Workshop pre 5. Základnú školu Zvolen
17.2.2017 9:00-12:30 (p. uč. Dorotová, p. vych. Mahdalová) - Počet účastníkov: 24 + 2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Trenčiansky robotický deň 2017
15.-16.2.2017
Pivarčiová Elena, Koleda Pavol, Ľuptáčiková Veronika, Škultéty Emil
Informácia o akcii
Fotky
Kam na vysokú 2017, Banská Bystrica
7.2.2017
Koleda Pavol
Informácia o akcii
Fotky
Kam na vysokú 2017, Žilina
2.2.2017
Koleda Pavol
Informácia o akcii
Fotky
Deň otvorených dverí FEVT
1.2.2017
Pivarčiová Elena,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika, Omastová Michaela
Informácia o akcii
Fotky
ROBOHRANIE: zábava a súťaže s robotmi
- odmena za dobré vysvedčenie pre žiakov základných škôl

31.1.2017 - Počet účastníkov: 44 + 6
Pivarčiová Elena, Hrčková Mária, Koleda Pavol, Koleda Peter, Mozdík Romuald, Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika, Omastová Michaela
Článok 1
Článok 2
Fotky
Robohranie 2017: súťažná prehliadka robotov pre základné školy
27.1.2017 - 7 tímov (18 súťažiacich)
Odborný garant súťaže: Pivarčiová Elena
Organizačný výbor: Hrčková Mária, Koleda Pavol, Koleda Peter, Csongrády Tibor, Kvočka Stanislav, Mozdík Romuald, Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika, Sliacka Tatiana
Informácia o akcii
Článok1 o akcii
Článok2 o akcii
Fotky
Robohranie 2017: súťaž robotov pre stredoškolákov a vysokoškolákov TUZVO
25.1.2017 - 6 tímov (14 súťažiacich)
Odborný garant súťaže: Pivarčiová Elena
Organizačný výbor: Hrčková Mária, Koleda Pavol, Koleda Peter, Csongrády Tibor, Kvočka Stanislav, Mozdík Romuald, Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika, Sliacka Tatiana
Informácia o akcii
Článok1 o akcii
Článok2 o akcii
Fotky
Workshop pre 3. Základnú školu Zvolen
24.1.2017 8:00-13:00 (Mgr. Strhárska) - Počet účastníkov: 16 + 1
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Deň TUZVO - Prezentačná akcia Technickej univerzity vo Zvolene
Europa Shopping Center Zvolen
20.1.2017 12:00–17:00
Pivarčiová Elena, Koleda Pavol, Mozdík Romuald,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika, Omastová Michaela
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre 3. Základnú školu Zvolen (Arduino)
10.1.2017 13:00-15:00 (Mgr. Hudík) - Počet účastníkov: 7 + 1
Lektor: Ing. Emil Škultéty
Odborný garant: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Workshop pre Technickú akadémiu Zvolen
20.-21.12.2016 8:00-13:00 (Ing. Mrážiková, Mgr. Chamula) - Počet účastníkov: 8 + 2
Lektor: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Informácia o akcii
Fotky
Deň otvorených dverí Technickej akadémie Zvolen
8.-9.12.2016
Pivarčiová Elena, Koleda Peter, Mozdík Romuald, Škultéty Emil,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika, Omastová Michaela
Informácia o akcii
Fotky
Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, Košice 2016
29.11.-1.12.2016
Koleda Pavol
Informácia o akcii
Fotky
Technický talent - Technická akadémia Zvolen
25.11.2016
Pivarčiová Elena, Koleda Pavol, Mozdík Romuald,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika, Omastová Michaela
Informácia o akcii
Fotky
Programovanie robotov - súťaž
21.11.2016
Pivarčiová Elena, Hrčková Mária

Fotky
Prezentačná akcia pre stredné školy:
SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Česká republika

16.11.2016 - Počet účastníkov: 7 + 2
Pivarčiová Elena, Matej Jaroslav, Koleda Pavol, Koleda Peter, Mozdík Romuald, Škultéty Emil,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika
Informácia o akcii
Fotky
Týždeň vedy a techniky: GIS Day - HVEP
16.11.2016
Pivarčiová Elena, Hrčková Mária, Mozdík Romuald, Škultéty Emil,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika
Informácia o akcii
Fotky
Prezentačná akcia pre stredné školy:
Technická akadémia Zvolen

15.11.2016 - Počet účastníkov: 8 + 2
Pivarčiová Elena, Matej Jaroslav, Hrčková Mária, Koleda Pavol, Koleda Peter, Mozdík Romuald, Škultéty Emil,
Ozsvaldová Michaela, Vargová Monika

Informácia o akcii
Fotky

Akcie, ktoré prebehli

v rámci riešenia projektu KEGA MŠ SR 003TU Z-4/2016
Veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC, Bratislava 2016
11.–13.10. 2016
Koleda Pavol
Informácia o akcii
Fotky
Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS, Nitra 2016
4.-5.10.2016
Koleda Pavol
Informácia o akcii
Fotky
ROBOHRANIE: zábava a súťaže pre žiakov základných škôl
27.6-28.6.2016 - Počet účastníkov: 62 + 84
Pivarčiová Elena, Csongrády Tibor, Koleda Pavol, Koleda Peter, Mozdík Romuald, Leško Nikita, Berák Michal, Škultéty Emil, Ľuptáčiková Veronika, Vojčík Jozef, Štrbáňová Kristína
Informácia o akcii
Fotky
Roboty - Zábavne a hravo:
Prednáška pre Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
28.4.2016 - Počet účastníkov: 12
Csongrády Tibor
Informácia o akcii
Fotky
Trenčiansky robotický deň
20.-21.4.2016
Pivarčiová Elena, Koleda Pavol, Leško Nikita, Berák Michal
Informácia o akcii
Fotky
Univerzitné dni
12.4.2016
Koleda Pavol
Informácia o akcii
Fotky
Deň otvorených dverí FEVT
3.2.2016
Pivarčiová Elena, Leško Nikita, Berák Michal
Informácia o akcii
Fotky
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: