Publikačné výstupyPublikácie

2016

Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: Mobile robot controlling possibilities of inertial navigation system. Procedia Engineering, Volume 149, 2016, Pages 404–413. ISSN 1877-7058 DOI: 10.1016/j.proeng.2016.06.685 (indexované v Scopus, Web of Science)

Peter Koleda; Mária Hrčková; Miroslav Adamík: Identification of pendulum oscillation parameters using MEMS accelerometer. MM science journal, Česká republika, október 2016, s. 1134--1140. ISSN 1803-1269. DOI:10.17973 (indexované v Scopus)

Pavol Koleda: Trenčiansky robotický deň 2016. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 2/2016, s. 14

Veronika Ľuptáčiková; Emil Škultéty: ROBOHRANIE: zábava a súťaže s robotmi. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 3/2016, s. 14

Veronika Ľuptáčiková; Emil Škultéty: Zábava + súťaže s robotmi = Robohranie. skolskyservis.teraz.sk, 2016. Dostupné on-line: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/robohranie-2016-vo-zvolene/28318-clanok.html

2017

Elena Pivarčiová; Tibor Csongrády: Tracer robot with a proportional control. MM science journal, Česká republika, november 2016, s. 1277-1286. ISSN 1803-1269. DOI: 10.17973/MMSJ.2016_11_201690 (indexované v Scopus)

Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: The reliability analyses of gear and centrifugal pumps at different rotational speeds. Experimental stress analysis 2017: 55th International Scientific Conference, Technical University of Košice – Faculty of Mechanical Engineering, Czech Society for Mechanics, May 30th - June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia, s. 91-97. ISBN 978-80-553-3167-6 (printed, Book of Extended Abstracts), ISBN 978-80-553-3166-9 (electronic, CD-ROM, Full Text of Papers) (indexované v Scopus)

Mohammad Emal Qazizada, Elena Pivarčiová: Axial flow pump characteristics and reliability analyses at different frequency rotation. Manufacturing Technology 17(4), pp. 555–561, ISSN 1213–2489. (indexované v Scopus)

Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: Axial flow pump characteristics and reliability analyses at different frequency rotation. In: ERIN 2017: 11th International Conference for Young Researchers and PhD students. Usti nad Labem | Czech Republic, 17. - 18. 5. 2017, s. 75–82. ISBN: 978-80-7561-056-0

Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová; Witold Bialy: Comparison of Gear and Peripheral pumps performance, evaluation of their reliability at operation region, International Journal of Safety Science, 1(2), 2017, p. 40-45. DOI: 10.24900/ijss/01024045.2017.0601. ISSN 2371-6320

Elena Pivarčiová; Stanislav Kvočka: Logo ROBOHRANIE. Dizajn. PD 24-2017.

Emil Škultéty; Elena Pivarčiová: Využitie MEMS snímačov pre identifikáciu uhlov. In: ERIN 2017: 11th International Conference for Young Researchers and PhD students. Usti nad Labem | Czech Republic, 17.-18.5.2017, s. 125–133. ISBN: 978-80-7561-056-0

Peter Koleda; Elena Pivarčiová: Robohranie – proFEVT. Štiavnické noviny, roč. XXVII, č. 43/2016, s. 6

Elena Pivarčiová; Jaroslav Matej: Robohranie proFEVT: Popularizácia robotiky na FEVT. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXIV, č. 4/2016, s. 45-46

Pavol Koleda: Pozvánka: Robohranie 2017 – zábava a súťaže s robotmi. Fandom.sk 2016. Dostupné on-line: http://www.fandom.sk/clanok/pozvanka-robohranie-2017-zabava-a-sutaze-s-robotmi

Pavol Koleda; Elena Pivarčiová: Motivácia pre študentov technických odborov. ATP Journal: priemyselná automatizácia a informatika, roč. XXIV, č. 1/2017, s. 50–51. ISSN 1335–2237

Elena Pivarčiová: Robohranie 2017: súťaž robotov. ZV-podujazia.com 2017. Dostupné on-line: https://zv-podujatia.com/2017/01/30/robohranie-2017-sutaz-robotov

Elena Pivarčiová: Robohranie: zábava a súťaže s robotmi za dobré vysvedčenie. ZV-podujazia.com 2017. Dostupné on-line: https://zv-podujatia.com/2017/02/02/robohranie-zabava-a-sutaze-s-robotmi-za-dobre-vysvedcenie/

Peter Koleda: RoboHranie 2017. Štiavnické noviny, roč. XXVIII, č. 4/2017, s. 5

Elena Pivarčiová: Reportáž: Robohranie 2017: súťaž robotov. Fandom.sk 2017. Dostupné on-line: https://www.fandom.sk/clanok/reportaz-robohranie-2017-sutaz-robotov

Elena Pivarčiová: Robohranie - zábava a súťaže s robotmi za dobré vysvedčenie. Fandom.sk 2017. Dostupné on-line: https://www.fandom.sk/clanok/robohranie-zabava-a-sutaze-s-robotmi-za-dobre-vysvedcenie

Elena Pivarčiová: Robohranie 2017: súťaž robotov. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 1/2017, s. 13

Veronika Ľuptáčiková; Emil Škultéty: Robotický deň v Trenčíne. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 1/2017, s. 14

Elena Pivarčiová: Robotika na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene. Zvolenské noviny III. roč., č. 5, 4.5.2017, s. 7, ISSN 1337–2408

Elena Pivarčiová: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky získala priaznivcov robotov všetkých vekových kategórií. NášZvolen.sk 2017. Dostupné on-line: https://naszvolen.sme.sk/c/20539671/fakulta-environmentalnej-a-vyrobnej-techniky-ziskala-priaznivcov-robotov-vsetkych-vekovych-kategorii.html#axzz4hse6dKPE

Elena Pivarčiová: „RoboHranie – proFEVT“ Inovácia vzdelávania v oblasti algoritmizácie a programovania a popularizácia RObotiky na FEVT TUZVO. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXV, č. 2/2017, s. 38
_

Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová; Witold Bialy: Centrifugal pump characteristics computation and reliability evaluation at variable speed driven. ICCT: Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Mikulov 2017, s. 72–77. ISBN: 978-80-86238-65-4 (Print), ISBN: 978-80-86238-62-3 (Online), ISSN 2336-811X (Print), ISSN 2336-8128 (Online)

Emil Škultéty, Elena Pivarčiová: Overenie presnosti merania vzdialenosti pomocou ultrazvukového snímača HC-SR04. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (2): 121–129, ISSN 1336-4472

Romuald Mozdík, Emil Škultéty, Ľubomír Naščák: Analýza mikropočítača arduino mega 2560 ako a/d prevodníka na meranie polohy pre obrábacie CNC stroje. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (1): 19-28, ISSN 1336-4472

Romuald Mozdík, Emil Škultéty, Ľubomír Naščák: Analýza mikropočítača arduino mega 2560 ako A/D prevodníka na meranie polohy pre obrábacie CNC stroje. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (1): 19-28, ISSN 1336-4472

Mária Hrčková, Pavol Koleda, Marek Kassai: Reverzné inžinierstvo a jeho aplikácia pri analýze pracovného nástroja. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (2): 17-28, ISSN 1336-4472

Ladislav Karrach, Elena Pivarčiová: Lokalizácia data matrix kódov vypálených laserom na povrchu kovových nástrojov. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (2): 29–38, ISSN 1336-4472

Ľubomír Naščák, Peter Koleda: Model rýchlostného a polohového servosystému s asynchrónnym motorom. Acta Facultatis Technicae XXII, 2017 (2): 39–45, ISSN 1336-4472

Peter Koleda: Súťaž RoboHranie 2018. Štiavnické noviny, roč. XXVIII, č. 40/2017, s. 11

Elena Pivarčiová: Záujem o robotiku bez rozdielu veku. AI magazine automotive industry, 10. ročník 6/2017, s. 64–65. ISSN 1337–7612. Dostupné on-line: http://www.leaderpress.sk/sk/images/stories/archiv_cisel/Flash47/ai_06_2017.pdf

Mária Hrčková: RoboHranie 2018: Musíte byť pri tom. Učiteľské noviny XII/2017, Ročník LXIV, s. 5. ISSN 0139-5769

2018

Elena Pivarčiová, Pavol Božek, Yuri Turygin, Ivan Zajačko, Aleksey Shchenyatsky, Štefan Václav, Miroslav Císar, Boris Gemela: Analysis of control and correction options of mobile robot trajectory by an inertial navigation system. International Journal of Advanced Robotic Systems, January-February 2018: 1–15, DOI: 10.1177/1729881418755165 ISSN: 1729-8814, Online ISSN: 1729-8814. (CCC, Scopus, WoS)

Elena Pivarčiová, Tibor Csongrády, Nikita Leško: Zariadenie na riadenie cúvania jazdnej súpravy s prívesom/návesom. Prihláška úžitkového vzoru č. 102-2017

Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: Overall energy balance and heat transfer in a shell and tube heat exchanger. Proceedings of ISER 109th International Conference, Ottawa, Canada, 27th-28th February 2018, p. 9–17. Dostupné on-line: http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/1411-15228198519-17.pdf

Elena Pivarčiová; Mohammad Emal Qazizada: Applications of process control system with (SCADA) and PID controller. 978-1-5386-4759-2/18/$31.00 ©2018 IEEE, 12th International conference Elektro 2018, Mikulov Czech republic IEEE. Part number: CFP1848S-USB, ISBN: 978-1-5386-4758-5

Ladislav Karrach; Elena Pivarčiová: The analyse of the various methods for location of Data Matrix codes in images. 978-1-5386-4759-2/18/$31.00 ©2018 IEEE, 12th International conference Elektro 2018, Mikulov Czech republic IEEE. Part number: CFP1848S-USB, ISBN: 978-1-5386-4758-5

Mohammad Emal Qazizada; Sher Shah Amarkhail; Elena Pivarčiová: Maintain the level and flow of water system in a tank using PID controller. Acta Facultatis Technicae, XXIII, 2018 (1): 45–55

Mohammad Emal Qazizada; Elena Pivarčiová: Overall Energy Balance and Heat Transfer in a Shell and Tube Heat Exchanger. International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering, Volume 6, Issue 4, Apr, 2018, pp. 48–55, ISSN(p): 2347-6982, ISSN(e): 2349-204X,

Elena Pivarčiová: RoboHranie 2018: súťaž robotov na FEVT TUZVO. TUZVO časopis Technickej univerzity vo Zvolene, roč. XXVI, č. 1/2018, s. 17, ISSN 2453-8957. Dostupné on-line: http://profil.tuzvo.sk/uploads/hmail/files/casopis_1-2018_web(5).pdf

Diplomové práce

2016

Bc. Emil Škultéty: Bezpečnostné prvky vo výrobnej technike. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Bc. Slavomír Grúbel: Snímanie teploty kokily infračerveným snímačom s následným blokovaním cyklu výroby odliatku. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.

Bc. Peter Pocklan: Návrh triediaceho zariadenia s využitím optického senzora farby. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.

Bc. Michal Maruniak: Časovo optimálne riadenie polohy pomocou asynchrónneho motora. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Bc. Jozef Salay: Dynamické vlastnosti riadeného asynchrónneho motora s dynamickou záťažou. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Bc. Marek Žuffa: Regulácia teploty dvojkapacitnej hydraulickej sústavy. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

2017

Bc. Milan Marcinek: Návrh univerzálneho trojosého polohovacieho zariadenia. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Pavol Koleda, PhD.

Bc. Michal Domik: Sledovanie tepelnej pohody v miestnosti s využitím robota Arduino. Diplomová práca. Študijný program: Ekotechnika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Bc. Pavel Šinko: Model druhotného spracovania odpadového materiálu 3D tlačiarne. Diplomová práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Pavol Koleda, PhD.

Bc. Matej Ziman: Programové vyhodnocovanie prevádzkových charakteristík motorového vozidla. Diplomová práca. Študijný program: Ekotechnika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Pavol Koleda, PhD.

Bakalárske práce

2016

Nikita Leško: Návrh elektronického asistenčného systému pre parkovanie prívesu/návesu. Bakalárska práca. Študijný program: Ekotechnika (Bc.), Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Martin Karvaš: Meranie tepelného odporu hliníkových chladičov. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Naščák, CSc.

Ivan Baniari: Meranie polohy experimentálneho modelu CNC obrábacieho stroja. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík

Marko Vigláš: Analýza snímačov a senzorov aplikovaných v environmentálnej technike. Bakalárska práca. Študijný program: Ekotechnika, Technická univerzita vo Zvolene, 2016. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík

2017

Marek Marko: Aplikácia mikroprocesorového riadenia na model robotického manipulátora. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Marek Belianský: Riadenie obrábacích CNC strojov s využitím systémov Fanuc a Sinumerik. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Romuald Mozdík

Adam Farbiak: Návrh a simulácia modelu robotického ramena. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Patrik Srna: Návrh vzdialeného experimentu na ovládanie robota. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.

Marek Kassai: Metódy reverzného inžinierstva v priemyselnej výrobe. Študijný program: Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúca práce: Ing. Mária Hrčková, PhD.

Radoslav Gábor: Využitie komunikačných brán vo výrobnej technike. Výrobná technika a manažment výrobných procesov, Technická univerzita vo Zvolene, 2017. Vedúci práce: Ing. Peter Koleda, PhD.

2018

Marek Machava : Využitie kvadrokoptéry na snímanie prostredia. Bakalárska práca. Študijný program: Výrobná technika, Technická univerzita vo Zvolene, 2018. Vedúca práce: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: