Kontaktdoc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk


Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
Fakulta techniky
Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 26
960 01 ZvolenKde nás nájdetemapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: