Ďakujeme sponzorom súťaže RoboHranie 2018logoVW
Podpora inovatívnych projektov v oblasti technického vzdelávania
logoMS
Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA), podpora projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umeni
logoFEVT
Ponuka akreditovaných študijných programov: Ekotechnika, Výrobná technika a manažment výrobných procesov
logoTU

Poskytovanie štúdia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania
logoDemos
Všetko pre výrobu nábytku
logoEduxe

Učebné pomôcky LEGO Education pre materské, základné, stredné a vysoké školy. Stavebnice LEGO, DUPLO, robotika WeDo, LEGO MINDSTORMS, senzory ...
LogoKeramickyAtelier.jpg
Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: