Súťaž pre stredné školy

Súťaž pre stredné školy

Víťazi súťaže

Víťazná reklama

Fotky z akcie

Ďakujeme sponzorom súťaže

Program

Súťažné disciplíny

Organizačný výbor

Pozvánka


Bližšie informácie

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk

Kde nás nájdete

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Študentská ulica 26, Zvolen
Miestnosť: F123a
mapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: