Súťaž pre stredné školy

Súťažné disciplíny

1. Sledovanie čiary a vyhýbanie sa prekážkam

Súťažné tímy si na súťaž prinesú hotového naprogramovaného robota zo stavebnice Lego Mindstorms Education EV3/NXT.
Úlohou tímu je zostaviť a naprogramovať robota tak, aby samostatne bez akejkoľvek pomoci prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu vyznačenú čiernou čiarou na bielej podložke, nezišiel z podložky a vyhol sa prekážke (plná plechovka coca-coly), ktorá bude položená na dráhe.

Na konštrukciu jedného robota je možné použiť diely len z jednej vyššie uvedenej stavebnice:
NXT: 9797 základná súprava + 9648 doplnková súprava + gyroskop alebo
EV3: 45544 základná súprava + 45560 doplnková súprava.
Použitie lepidla, pásky, špagátu, skrutiek, klincov, či iných spojovacích prvkov nie je dovolené.
Robot musí mať menší pôdorys ako 25 x 35 cm.

Rozmer podložky: 225 x 110 cm.
Na súťažnej dráhe je žltou farbou vyznačený priestor štartu a cieľa s rozmermi 25 x 35 cm.
Hrúbka čiernej čiary: 2-5 cm. Dĺžka čiary: 9 m.
ciara.jpg
Ďakujeme reklamnej firme PromoDesign za sponzorský dar: tlač súťažnej dráhy
Dráha z ČVUT Praha bola použitá so súhlasom Ing. Martina Hlinovského, Ph.D.,
organizátora súťaže Robosoutěž

Pri riešení úlohy je možné použiť akýkoľvek programovací jazyk.

Robota je možné položiť do štartovacej pozície ručne a na povel rozhodcu (Pripraviť sa – Pozor – Štart) spustiť robota stlačením tlačidla.
Ďalej musí robot pokračovať samostatne. Ovládanie robota hlasom, cez bluetooth, alebo inými komunikačnými kanálmi nie je dovolené.

Robot musí detegovať prekážku, ktorá bude umiestnená na čiernej čiare. Túto prekážku musí obísť bez toho, aby ju zhodil, alebo posunul o viac ako 2 cm ľubovoľným smerom. V prípade väčšieho odchýlenia, posunutia alebo zhodenia prekážky je robot diskvalifikovaný zo súťaže.

Stopuje sa čas prejazdu robota dráhou. Čas sa meria od okamihu odznenia povelu „Štart“. Stopovaný čas končí, keď robot pretne cieľovú čiaru.
Robot sa nesmie odchýliť od sledovanej čiary viac ako 20 cm a nesmie si skrátiť cestu.

V prípade väčšieho vychýlenia alebo skrátenia dráhy jazda robota končí a ako výsledok mu bude zapísaná dĺžka správne prejdenej dráhy.
Ak robot neprejde celú dráhu, výsledkom bude dĺžka správne prejdenej dráhy. Roboty, ktoré jazdu dokončia, však budú vždy v poradí pred robotmi, ktoré majú zapísanú iba dĺžku dráhy.

Pri prvom náhodnom porušení pravidiel (napr. predčasný alebo oneskorený štart) môže byť povolené opakovanie jazdy.

Súťaž bude prebiehať v 2 kolách. V každom kole prebehne jedna jazda všetkých robotov. Každý robot získa teda 2 výsledky a celkovým výsledkom bude lepší čas z dvoch kôl alebo dlhšia prejdená vzdialenosť.

60 minut pred začiatkom súťaže si budú môcť súťažiaci testovať robota na súťažnej dráhe.
Medzi dvoma kolami bude 20 minútová prestávka, počas ktorej bude možné dobiť akumulátor (vymeniť baterky), príp. urobiť opravy/úpravy v konštrukcii robota alebo softwaru.

2. Reklama

Krátke video alebo výstižná fotografia, ktorá zachytáva Vášho robota a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu niektorého sponzora našej akcie.
Porota hodnotí originalitu, vtipnosť a aktuálnosť reklamy.
Táto súťažná disciplína je nepovinná.

Prihlásenie súťažných tímov

do 13.1.2017

Prihlášky posielajte mailom na pivarciova@tuzvo.sk

V prihláške je potrebné uviesť:
  • Názov školy
  • Adresa školy
  • Meno robota (nepovinné)
  • Názov tímu (nepovinné)
  • Mená + vek členov tímu
  • Meno a kontakt na pedagogický dozor
  • Zapojenie do súťažnej disciplíny "Vytvor reklamu": áno/nie

Bližšie informácie

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk

Kde nás nájdete

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Študentská ulica 26, Zvolen
Miestnosť: F123a
mapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: