Súťaž pre stredné školy

Súťažné disciplíny

1. Bludisko

Súťažné tímy si na súťaž prinesú hotového naprogramovaného robota zo stavebnice Lego Mindstorms Education EV3/NXT.
Úlohou tímu je zostaviť a naprogramovať robota tak, aby samostatne bez akejkoľvek pomoci prešiel čo najrýchlejšie bludiskom zo stanoveného štartovacieho priestoru do stanoveného cieľového priestoru.

Na konštrukciu jedného robota je možné použiť diely len z jednej vyššie uvedenej stavebnice obsahujúcej: 2x veľký motor, 1x stredný motor, 1x ultrazvukový senzor, 2x dotykový senzor, 1x senzor farby, 1x gyroskopický senzor.
EV3: 45544 základná súprava + 45560 doplnková súprava alebo
NXT: 9797 základná súprava + 9648 doplnková súprava + gyroskop.
Použitie lepidla, pásky, špagátu, skrutiek, klincov, či iných spojovacích prvkov nie je dovolené.

Rozmerové obmedzenie veľkosti robota je dané šírkou dráhy bludiska (28 cm).

Rozmer bludiska: 252 x 140 x 20 cm.
Súťažná plocha bludiska je pomyselne rozdelená na 9 x 5 (celkovo 45 štvorcov s veľkosťou 28 x 28 cm). V každom štvorci môže byť umiestnená prekážka alebo je prejazdovou plochou bludiska.
Prekážky tvoria štvorcové moduly s rozmermi 28 x 28 x 20 cm. Prekážky budú umiestnené tak, aby sa pri náraze robota do prekážky nepohybovali.
V bludisku môžu byť slepé odbočky, vždy však bude existovať práve jedna cesta prejazdu bludiskom. bludisko

Ďakujeme firme Démos za sponzorský dar: dosku na výrobu bludiska
Ďakujeme Vývojovým dielňam a laboratóriám na TUZVO za výrobu bludiska


Na súťažnej dráhe je žltou farbou vyznačený priestor štartu a červenou farbou priestor cieľa.
Bludisko na obrázku je len ilustratívne, môže dôjsť ku zmene polohy štartu a cieľa alebo ku zmene rozmiestnenia prekážok v bludisku.

Robota je možné položiť do štartovacej pozície ručne a na povel rozhodcu (Pripraviť sa – Pozor – Štart) spustiť robota stlačením tlačidla. Robot umiestnený do priestoru štartu nesmie žiadnou svojou časťou presahovať štartovaciu plochu 28 x 28 cm. Ďalej musí robot pokračovať samostatne. Ovládanie robota hlasom, cez bluetooth, alebo inými komunikačnými kanálmi nie je dovolené. Pri orientácii v bludisku sa robot môže dotýkať stien.

Robot musí prejsť z priestoru štartu do priestoru cieľa. Stopuje sa čas prejazdu robota bludiskom. Čas sa meria od okamihu odznenia povelu „Štart“. Stopovaný čas končí, keď robot príde celou plochou do priestoru cieľa.
Maximálny čas pre jednu jazdu je stanovený na 120 sekúnd.
Súťažná jazda bude ukončená skôr, ak robot nebude schopný pokračovať v jazde bez pomoci.
Ak robot neprejde celú dráhu, výsledkom bude dĺžka správne prejdenej dráhy. Roboty, ktoré jazdu dokončia, však budú vždy v poradí pred robotmi, ktoré majú zapísanú iba dĺžku dráhy.

Pri prvom náhodnom predčasnom alebo oneskorenom odštartovaní robota môže byť povolený opakovaný štart.
V prípade porušenia pravidiel súťaže je robot diskvalifikovaný v danej jazde.

Súťaž bude prebiehať v 2 kolách. V každom kole prebehne jedna jazda všetkých robotov. Po každom kole prebehne vyhodnotenie poradia robotov. Celkovým výsledkom bude súčet dvoch poradí z jednotlivých kôl a vyhodnotenie poradia.

60 minút pred začiatkom súťaže si budú môcť súťažiaci testovať robota na variante rovnakého bludiska aké bude použité pre 1. kolo súťaže.
Medzi dvoma kolami bude 20 minútová prestávka, počas ktorej bude možné dobiť akumulátor (vymeniť baterky), príp. urobiť opravy/úpravy v konštrukcii robota alebo softwaru.
Pred druhým kolom súťaže sa zmení konfigurácia bludiska.

Pri riešení úlohy je možné použiť akýkoľvek programovací jazyk.
Organizátor súťaže má právo overiť autorstvo programu v robotovi formou otázok k jeho funkcionalite. Ak ani jeden člen tímu nebude vedieť odpovedať na otázky týkajúce sa funkcie programu, súťažný tím môže byť diskvalifikovaný. Účastníci na požiadanie musia umožniť organizátorom nahliadnuť do kódu programu za účelom overenia či zodpovedá pravidlám súťaže.

2. Reklama

Krátke video alebo výstižná fotografia, ktorá zachytáva Vášho robota a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu niektorého sponzora našej akcie.
Porota hodnotí originalitu, vtipnosť a aktuálnosť reklamy.
Táto súťažná disciplína je nepovinná.

Prihlásenie súťažných tímov

do 15.1.2018

Z jednej školy sa môžu do súťaže prihlásiť max. 2 súťažné družstvá.

Prihlášky posielajte mailom na pivarciova@tuzvo.sk

V prihláške je potrebné uviesť:
  • Názov školy
  • Adresa školy
  • Meno robota (nepovinné)
  • Názov tímu (nepovinné)
  • Mená + vek členov tímu
  • Meno a kontakt na pedagogický dozor
  • Zapojenie do súťažnej disciplíny "Reklama": áno/nie

Bližšie informácie

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk

Kde nás nájdete

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Študentská ulica 26, Zvolen
Miestnosť: F123a
mapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: