Súťaž pre základné školy

Súťažné disciplíny

1. Free style

Súťažné tímy si na súťaž prinesú hotového naprogramovaného robota, ktorý môže využívať akúkoľvek elektronickú a mechanickú platformu alebo stavebnicu (Lego, Fischertechnik, Merkur, ...).
Na súťaži súťažiaci počas 10 minút predstavia a predvedú svojho robota.
Porota hodnotí originalitu, náročnosť a funkčnosť robota, schopnosť modifikácie a prispôsobenia robota.

2. Reklama

Krátke video alebo výstižná fotografia, ktorá zachytáva Vášho robota a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu sponzora našej akcie.
Porota hodnotí originalitu, vtipnosť a aktuálnosť reklamy.
Táto súťažná disciplína je nepovinná.

Prihlásenie súťažných tímov

do 13.1.2017

Prihlášky posielajte mailom na pivarciova@tuzvo.sk

V prihláške je potrebné uviesť:
  • Názov školy
  • Adresa školy
  • Meno robota (nepovinné)
  • Popis robota (1-2 vety o tom, čo robot robí)
  • Názov tímu (nepovinné)
  • Mená + vek členov tímu
  • Meno a kontakt na pedagogický dozor
  • Zapojenie do súťažnej disciplíny "Vytvor reklamu": áno/nie

Bližšie informácie

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk

Kde nás nájdete

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Študentská ulica 26, Zvolen
Miestnosť: F123a
mapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: