Súťaž pre základné školy RobohranieZS_2019.jpg

Súťažné disciplíny

1. Free style na tému "Roboty budúcnosti"

Súťažné tímy si na súťaž prinesú hotového naprogramovaného robota, ktorý môže využívať akúkoľvek elektronickú a mechanickú platformu alebo stavebnicu (Lego, Fischertechnik, Merkur, ...).
Na súťaži súťažiaci počas 10 minút predstavia a predvedú svojho robota.
Robot musí byť naprogramovaný (nielen ovládaný mobilom).
Pri riešení úlohy je možné použiť akýkoľvek programovací jazyk.
Porota hodnotí originalitu, náročnosť a funkčnosť robota, schopnosť modifikácie a prispôsobenia robota.
Organizátor súťaže má právo overiť autorstvo programu v robotovi formou otázok k jeho funkcionalite. Ak ani jeden člen tímu nebude vedieť odpovedať na otázky týkajúce sa funkcie programu, súťažný tím môže byť diskvalifikovaný. Účastníci na požiadanie musia umožniť organizátorom nahliadnuť do kódu programu.

2. Reklama

Krátke video alebo výstižná fotografia, ktorá zachytáva Vášho robota a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu sponzora našej akcie.
Porota hodnotí originalitu, vtipnosť a aktuálnosť reklamy.
Táto súťažná disciplína je nepovinná.

Prihlásenie súťažných tímov

do 18.1.2019

Z jednej školy sa môžu do súťaže prihlásiť max. 2 súťažné tímy.

Prihlášky posielajte mailom na pivarciova@tuzvo.sk

V prihláške je potrebné uviesť:
  • Názov školy
  • Adresa školy
  • Meno robota (nepovinné)
  • Popis robota (1-2 vety o tom, čo robot robí)
  • Meno tímu (nepovinné)
  • Mená + vek členov tímu
  • Meno a kontakt na pedagogický dozor
  • Zapojenie do súťažnej disciplíny "Reklama": áno/nie

Bližšie informácie

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk

Kde nás nájdete

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Študentská ulica 26, Zvolen
Miestnosť: F123a
mapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: