Súťaž pre základné školy

Súťaž pre základné školy

Súťažné disciplíny

1. Free style na tému "Zachráňme planétu"

Súťažné tímy si na súťaž prinesú hotového naprogramovaného robota, ktorý môže využívať akúkoľvek elektronickú a mechanickú platformu alebo stavebnicu (Lego, Fischertechnik, Merkur, ...).
Na súťaži súťažiaci počas 10 minút predstavia a predvedú svojho robota.
Robot musí byť naprogramovaný (nielen ovládaný mobilom).
Pri riešení úlohy je možné použiť akýkoľvek programovací jazyk.
Porota hodnotí originalitu nápadu, náročnosť jeho zhotovenia, funkčnosť robota, schopnosť modifikácie a prispôsobenia robota.
Organizátor súťaže má právo overiť autorstvo programu robota formou otázok k jeho funkcionalite. Ak ani jeden člen tímu nebude vedieť odpovedať na otázky týkajúce sa funkcie programu, súťažný tím môže byť diskvalifikovaný. Účastníci na požiadanie musia umožniť organizátorom nahliadnuť do kódu programu.

2. Reklama

Vytvorte reklamný príspevok propagujúci Vášho robota a výrobok, prípadne aktivity sponzora našej akcie. Zhotovte alebo vyberte zaujímavý text, nápadité obrázky, fotografie, video, animácie alebo zvukový podklad tak, aby ste zaujali. Vašej kreativite sa medze nekladú.
Pri hodnotení nás bude zaujímať originalita reklamy, či nás reklama zaujala, informovala, pobavila alebo prekvapila.
Táto súťažná disciplína je nepovinná.

Prihlásenie súťažných tímov

do 20.1.2020

Z jednej školy sa môžu do súťaže prihlásiť max. 2 súťažné tímy.

Prihlášky posielajte mailom na pivarciova@tuzvo.sk

V prihláške je potrebné uviesť:
  • Názov školy
  • Adresa školy
  • Meno robota (nepovinné)
  • Popis robota (1-2 vety o tom, čo robot robí)
  • Meno tímu (nepovinné)
  • Mená + vek členov tímu
  • Meno a kontakt na pedagogický dozor
  • Zapojenie do súťažnej disciplíny "Reklama": áno/nie

Bližšie informácie

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Tel: 045 5206 477, 0903 140 405
e-mail: pivarciova@tuzvo.sk

Kde nás nájdete

Fakulta techniky
Študentská ulica 26, Zvolen
Miestnosť: F123a
mapa
Vytvorila doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v rámci riešenia projektu KEGA 003TU Z-4/2016
Návrh šablóny: Ing. Stanislav Kotšmíd, PhD.
Počet prístupov od 1.12.2016: